Automatické
opakované platby

Informácie k poskytovaniu služby

automatických platieb

Forma opakovaných platieb

Automatické platby sú na základe rozhodnutia klienta pri potvrdení objednávky zvolením možnosti:
súhlas s opakovanými platbami

Dôvod opakovaných platieb

Poskytovateľ poskytuje možnosť opakovaných automatických platieb pre zjednodušenie platieb mesačných, polročných a ročných členstiev v programe ReStartBody, RestartBody PRO.

Cena

Ceny účtované automatickými platbami závisia od klientovej voľby formy platby členstva v programe reStartBody.

eNEONKA 
Mesačné členstvo -   9,99€

Frekvencia platieb

Mesačné členstvo
účtuje sa 1x za mesiac v deň, kedy je kúpené členstvo

Variabilita strhávania

1. Fixná cena je vopred daná.
2. V prípade navýšenia ceny za službu je klient oboznámený. Pri nesúhlase s vyššou cenou má klient možnosť automatické platby zrušiť a ukončiť svoju účasť na programe.

Zrušenie služby opakovaných platieb

Klient má možnosť automatické opakované platby zrušiť kedykoľvek počas trvania programu a to nasledujúcimi možnosťami:

1. Prostredníctvom emailu na adresu recepcia@neonka.sk, kde sa vybaveniu danej požiadavky bude venovať podporný tím.
2. Pomocou kontaktného formulára.
3. Priamo na telefónnom čísle +421 911 877 407